Müşteri deneyimi ve inovasyon odaklı çalışmalarımız kapsamında 2016 yılında İnosuit programına katılarak inovasyon altyapısına yatırımlar yapmaya, inovasyona bütüncül bakmaya ve derinleşmeye başladık.

2 yıllık süreçte işleyen bir sistem kurduk ve bunu Türkiye’de 6 lokasyonumuzda yaygınlaştırdık.

2018 yılı başında hayata geçirdiğimiz Fikir Platformu’na bir yılda 635 fikir geldi ve bunlardan 142 tanesi uygulanabilir fikir havuzuna alındı. İnovasyon Koordinasyon Kurulu, gelen fikirlerden 32 tanesini Yalın İş Hızlandırma Programı’na yönlendirdi.

Bu program, müşteri ziyaretleri sayesinde asıl ihtiyacın anlaşılması ve fikrin henüz olgunlaşmadan müşteri ile paylaşılması, böylece tekrar tekrar geri bildirimler alarak fikrin geliştirilmesi üzerine kuruludur. Bu yaklaşım, akla gelen fikre “Bunu yapabilir miyiz?” demek yerine “Bunu yapmalı mıyız?” diye sorarak başlar.

5 haftalık ilk fazı 21 Mayıs 2018 günü tamamlanan programın sunumları üst yönetime yapılmış ve gruplandırılarak programa katılan 11 fikirden 6 tanesi talep ettikleri bütçeleri onaylanarak Kuluçka Programı’na yönlendirilmişti.

Ağustos 2018’de ikinci faza başlayan fikir sahibi arkadaşlarımız, 8 aylık sürede müşteri görüşmelerine devam ederek çözüm önerilerini geliştirdiler ve elle tutulabilecek hale (MVP – minimum özellikte ürün) getirdiler.

6 Mart 2019 günü bu 6 proje üst yönetime sunuldu. Fikirlerin ikisi doğrudan, biri de iş modeli gözden geçirilmek şartıyla yeşil ışık aldı. Bundan sonra şirketin farklı birimlerinden arkadaşlarımızdan da destek alarak fikirlerini hayata geçirmeye çalışacaklar. Kalan 3 fikirden ikisi de teknik çalışmalar gerektirdikleri için Ar-Ge birimine devredildi.