İnsanoğlu varoluşundan bugüne yaşam serüveninde birçok süreçten geçti. Göçebe hayattan yerleşik hayata adaptasyon farklı yaşam şekillerini, alışkanlıklarını ve nesneleri de beraberinde oluşturdu.

Barınma ihtiyacı önceleri bir taş oyuğunun içerisinde giderilirken, oturma ve uyuma gibi ihtiyaçları için insanlar nesnelere ihtiyaç duymuşlardır. Büyük bir kütük parçası ile karşılanan ihtiyaçlar zaman içerisinde daha karmaşık ve planlı nesnelere dönüştürülmüştür. 

İnsan ahşabı bu noktada keşfetmeye başlamıştır. Keskin kaya parçaları ile yontarak şekil verdiği bu doğal malzemeyi işlemeye başladıktan sonra bambaşka nesnelere dönüştürmüştür. Uyumak için bir yatak, oturmak için bir sandalye veya tabure, masa, raflar yapmıştır. Barınma alanlarını ise taş oyuğundan dönüştürerek doğal bir malzeme olan ahşaptan alanlara sahip yapılar oluşturmaya başlamıştır. Doğal yollardan temin edilmesi sebebiyle ahşap, çeşitli fonksiyonlar üstlenerek insanın hayatında temel ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir araç haline gelmiştir.

Günümüze kadar gelen bu gelişmeler daha önce eşi benzeri olmayan yaşam şekillerinin ortaya çıkması ve değişen kültürel yapıyla endüstri, teknoloji ve bilimin sürekli gelişmesi karmaşık ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde artık bütün hayatımızı etkileşim halinde geçirdiğimiz ahşap mobilyalar, beklentileri karşılamanın çok daha ötesinde farklı işlevler üstlenmiştir. Sanatla yoğrulan ahşap mobilyalar, bireylere enerji ve özgüven verme, kişileri dinlendirme, motive etme, yenileme gibi pek çok gizli etkiyi de taşırlar.

Hayatımızın içerisinde her zaman olan ahşap, fonksiyonlarına göre yapı malzemesi veya mobilya çeşitliliğine ayrışırken biçim itibariyle de hayatımızı etkilemektedir. Mesela; çok yüksek ya da çok alçak yapılmış bir masa sırt ağrılarına neden olurken, işlevine göre boyutlandırılmamış bir dolap kullanım dışı kalabilmektedir.

Toplumun her kesiminin kendisine yakın hissettiği ve doğal bir malzeme olması nedeniyle ahşap, vazgeçilmez bir yapı malzemesi ve dekorasyonun ana öğesi olarak insanlık var oldukça hayatımızın vazgeçilmezi olacaktır.