Çok hızlı değişen teknoloji, şirketlerin dönüşümlerini hızla tamamlayarak sektörlerindeki dinamiklere adapte olmasını sağlamaktadır. Henüz ‘Cloud’ teknolojisi yaygınlaşmaktayken, ‘Artifical Intelligence’, ‘Augmented Reality’ gibi teknolojiler hızla uygulama alanları bulmaya başlamaktadır.

Teknolojik değişimin hızı göz önüne alındığında, firmaların normal tepkiler vermekle yetinmeye çalışmaları çok anlamlı olamamaktadır. Çoğu şirket inovasyon stratejik olarak yaklaşmamakta ve teknolojinin firmanın uzun dönemli geleceğini nasıl etkileyeceğini dikkate almamaktadır. İnovasyon süreçlerinin geliştirilmesinin gerektiği olabildiğince açık bir konudur. Başarılı inovasyon anahtarı, çalışanların, müşterilerin ve teknoloji ortaklarının hepsinin etkin koordinasyonunu sağlamaktadır.

Kastamonu Entegre olarak, inovasyona yönelik yatırımların sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Kurumumuz içinde inovasyona yönelik tüm çalışmalarda dil ve algı birliği sağlayarak yetkinlik ve kapasitemizi günden güne geliştiriyoruz. Girişimcilik ve inovasyonu yeniden tanımlıyor, hayata geçirdiğimiz projelerle sektörümüzde ilk ve tek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Aynı zamanda, firmalar inovasyonu tüm adımlarına entegre ettiklerinden, kurumsal stratejileri ile eşleşen teknoloji stratejileri geliştirdiklerinden emin olmalı ve yeni gelişmelerin kullanıcı deneneyimlerini nasıl etkileyeceğini düşünmelidirler.

Bir taraftan, kurum içinde ve dışında yaratıcılığı teşvik etmeye öncelik veren şirketler için daha yüksek katma değerli ürün ve hizmet sunması daha da mümkün olabilmektedir. Firmalar inovasyonlarının tüketici deneyimini ne şekilde etkileyeceğini mutlaka akılda tutmalıdır. Tüketiciler, müşteriler ve çalışanlar için en iyi deneyimi elde etmek, iyi bir strateji ve teknolojiyi inovasyon süreçlerinin geliştiren bir sisteme dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu teknolojik dönüşümü tüketici ihtiyaçlarına adapte etmek inovasyonun başarısını arttırmaktadır.

Örneğin, Kastamonu Entegre olarak ‘IDS’ adında VR/AR entegrasyonlu yeni bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama ile Kastamonu Entegre müşterileri almak istedikleri ürünün evlerinde nasıl duracağını görebilmektedir. Uygulama ile müşteriler ürünleri VR/AR teknolojisi sayesinde %98 doğrulukla görebiliyorlar.

Dolayısıyla, hem en yeni teknolojileri en hızlı şekilde ürünlere adapte etmek hem de müşterileri ve tüketicileri inovasyon süreçlerine dahil etmek şirketlere önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Firmaların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek en yeni teknolojileri bulmak için iş ve dış kaynakları nasıl kullanacaklarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu yaklaşım, online bir platform oluşturmayı, yeni teknolojilerin gerçek etkisini deneyebilmeyi, uygulamaların sonuçlarına hızla paylaşmayı ve girişimleri şirket genelinde hızla ölçeklendirmeyi içermesi beklenmektedir.

Ayrıca IDS’e Appstore ve Google Play Store’dan ulaşabilirsiniz.