Dünyamızın kaynakları sınırsız değil ama biz insanlar olarak ihtiyaçlarımızın sınırı yok.
Bu yüzden mavi gezegenin kaynaklarını idareli kullanmak, bizden sonra gelecek kuşaklara (ve hatta kendimize) yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için; enerji kaynaklarını mümkün olduğu kadar ‘Yenilenebilir Enerji’ye çevirmemiz gerekiyor.

Peki nedir bu Yenilenebilir Enerji:
Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir.
Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.
En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır.

Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır.
En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Bu tanımlamalar, zaten Dünyanın bize sunduğu kaynakları optimum şekilde değerlendirmemiz üzerine kurgulanmış bir enerjiyi ifade ediyor.
2020 yılına geldiğimiz bu günlerde de en çok üzerinde durmamız gereken kavram da bu ”optimum”
Optimize edilmemiş hiçbir şeye artık yerimiz kalmadı.

Optimize edilmemiş enerji üretiminden optimize edilmemiş kaynak tüketimine ve elbette optimize edilmemiş yaşam alanlarına kadar her konu üzerinde uzun uzun düşünmek, analiz etmek ve kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.
Sürdürülebilir yaşam alanı kavramı da bu optimizasyonun bir sonucu.
1850 yılında Dünya nüfusu sadece 1 milyarken 2020’ye geldiğimizde bu sayı 7 milyarı aşmış durumda. Yani artık yaşanabilir alanlarımızın oranı sadece 170 yıl önceye göre 1/7 oranında daha az.
Bu da uygarlığın artık şehirleşirken Sürdürülebilirliği en ön plana alması gerektiğini gösteriyor.

Kendi kendine yeten şehirler, kendi enerjisini üreten binalar, teras bostanlarda üretilen sebzeler/meyveler hayatımıza son 10 yılda giren kavramlar.
Çok açık ki insanoğlu önümüzdeki 100 yılda hiç olmadığı kadar büyük değişimler görecek. Bu değişimlerin başında da enerji ve yaşam alanlarının yeniden üretimi gelecek.
Firmalar için de bu kaynak üretimi ve optimizasyon kaçınılmaz bir süreç.

Kastamonu Entegre de tüm kaynaklar konusunda optimizasyonu süreç yönetiminde en öne alıyor ve geçmişte kazandığı tecrübelerle bugünü, bugünün hedefleriyle yarınları şekillendiriyor.